Startup คืออะไร?

ภาพบริษัท startup แห่งหนึ่งขณะกำลังนำเสนองานให้นักลงทุนดู จาก DEMO Conference startup company หรือบริษัทเกิดใหม่ มักจะเป็นคำที่ใช้เรียกบริษัททางด้านเทคโนโลยีใน Silicon Valley ที่สหรัฐอเมริกา ที่ต่อมาก็มีคนเรียกบริษัทแนวนี้ไปทั่วโลก โดยนักลงทุนจะสนใจลงทุนในบริษัทเหล่านี้ด้วยการพิจารณาดูจากอัตราการเติบโตของบริษัท ประวัติการทำงาน... อ่านต่อ