Startup เรียนรู้อะไรจากข่าวลือ Central Group ซื้อกิจการ Zalora

หลังจากสะเทือนวงการด้วยข่าว Alibaba ซื้อหุ้นใหญ่ใน Lazada ฟากของ Zalora โดยกลุ่มของ Rocket Internet ก็มีข่าวมาตั้งแต่ปลายปีก่อนว่าเตรียมถอนจากตลาดไทยและเวียดนาม... อ่านต่อ

วิเคราะห์ Startup ด้านไหนน่าทำและน่าสนใจในปี 2016

เข้าสู่ปี 2016 หรือ พ.ศ. 2559 กันแล้ว เราเชื่อว่าปีนี้ Startup ก็ยังคงความน่าสนใจที่จะเข้ามาทำเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างให้เป็นธุรกิจได้จริงอีก แต่ด้านไหนที่มีความน่าสนใจและน่าทำในปีนี้... อ่านต่อ