Infographic สรุปความรู้ และคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้อย่างกลมกลืน ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การค้นหาข้อมูลเพื่อมาทำรายงาน ส่งอาจารย์หรือหัวหน้า, การค้นหาเส้นทางของสถานที่ที่ต้องการ, การค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการ ตัดสินใจ ในการซื้อสินค้าหรือบริการตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์หรือ ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆอีกด้วย... อ่านต่อ

รวม 20 ภาคธุรกิจกับการนำ Blockchain มาใช้พร้อมกรณีศึกษา

หลังจากที่เรานำเสนอบทความด้าน Blockchain กันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าอยากเห็นการนำไปใช้ในหลายๆ ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น บทความนี้จึงได้รวบรวมภาคธุรกิจหลายๆ ส่วนที่นำ Blockchain... อ่านต่อ