ชี้ผลสำรวจคนไทย 80% ควบคุมการใช้จ่ายในไตรมาส 4 ในขณะที่ผู้บริโภค 71% มีมุมมองเชิงบวกแม้เศรษฐกิจถดถอย ข้อมูลโดย Kantar TNS และ Marketbuzzz

งานวิจัยล่าสุดจากการสำรวจผู้บริโภคคนไทย จำนวน 1,000 คน ของกันตาร์ ทีเอ็นเอส ประเทศไทย (Kantar TNS) ร่วมกับมาร์เก็ตบัซซ (Marketbuzzz) พบว่าผู้บริโภคชาวไทยมีทัศนคติด้านบวกสำหรับอนาคตของประเทศ แม้ว่าดัชนีทางธุรกิจต่างๆ จะชะลอตัวลงในอนาคตในไตรมาสที่ 4 ในปี 2559

ในภาพรวมประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะบอบบางจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในภาวะปัจจุบันอาจจะต้องมีการกระตุ้นปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจมากขึ้น  อย่างไรก็ตามผู้บริโภคชาวไทยยังคงมีทัศนคติเชิงบวกแม้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้

การศึกษาของ Kantar TNS ประเทศไทย และ Marketbuzzz ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่คนไทยเป็นห่วงและกังวลมากที่สุด คือ

  • ราคาของสินค้าการเกษตรที่ตกต่ำ อยู่ที่ 51%
  • รองลงมาคือความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพ อยู่ที่ 42%
  • และอันดับสามคือ ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศไทย อยู่ที่ 40%

ในส่วนของการจับจ่ายใช้สอย คนไทยส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น  โดย 80% บอกว่าจะควบคุมการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และ 77% บอกว่าจะซื้อสินค้าเมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

มร. แกรนท์ บาร์โทลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Marketbuzzz บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด กล่าวว่า  การใช้จ่ายของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นว่าดีหรือไม่ การใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ และเป็นส่วนหลักของ GDP ของประเทศสำหรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายนั้น การศึกษานี้พบว่า อาหารและเครื่องดื่ม ของแห้ง และโทรศัพท์มือถือ เป็นสิ่งที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุด

ผู้บริโภคจะชะลอการใช้จ่ายในหมวดหมู่ต่อไปนี้

  1. 1.  การเดินทางไปต่างประเทศ   (64% บอกว่าจะลดการใช้จ่ายลง หรือไม่มีแผนที่จะใช้จ่าย )
  2. 2.  การลงทุนใน  LTF/RMF  (60%  บอกว่าจะลดการใช้จ่ายลง หรือไม่มีแผนที่จะใช้จ่าย )
  3. 3.  รถยนต์ใหม่  (52% บอกว่าจะลดการใช้จ่ายลง หรือไม่มีแผนที่จะใช้จ่าย )

ขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่รัดเข็มขัดมากขึ้น   แต่กลุ่มมิลเลนเนี่ยล (Millennials อายุ 18 – 24 ปี)  เป็นกลุ่มเดียวที่จะหารายได้เพิ่มเติม  โดยทำงานพิเศษหรืองานพาร์ทไทม์ เพราะไม่ต้องการลดการใช้จ่ายลง แต่จะแก้ไขด้วยการหารายได้เพิ่มเติมแทน  งานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสมาคมการตลาด (TMRS) ในปี 2559  ซึ่งพบว่า กลุ่มMillennials ชอบความเสี่ยง และรักในการทำธุรกิจส่วนตัว  โดยมีมุมมองว่า จะกำหนดอนาคตด้วยตัวเอง และใช้ชีวิตแบบที่ต้องการ

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ 71% มองว่า อนาคตจะดีขึ้นหรือเหมือนเดิม แต่ที่น่าสนใจคือ ผู้หญิงและกลุ่มอายุน้อย จะเข้าใจว่า การเปลี่ยนจะเกิดขึ้น แต่ไม่แน่ใจว่าจะกระทบกับพวกเขาอย่างไร  ในขณะที่กลุ่มสูงอายุเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่ไม่ค่อยกังวลกับผลกระทบที่จะตามมา

ดร. อาภาภัทร บุญรอด ประธานกรรมการบริหาร Kantar Insights ประเทศไทย  เสริมว่า คนไทยมักจะฟื้นตัวจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับมุมมองในเชิงบวก  ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อาจจะยังไม่ดีมาก แต่คนไทยก็ยังคิดบวกเนื่องด้วยยังมีความหวังกับอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า  สิ่งที่เราพบที่น่าสนใจคือ คนส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ และยังไม่เข้าใจกับผลกระทบต่างๆ  ถึงแม้ว่าจะมองโลกในแง่ดีก็ตาม

ปัจจัยที่ผู้บริโภคมองว่าดีขึ้นในอนาคต คือ  การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ  (46%)   ธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย (44%)  และภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศ (41%)

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภค เกี่ยวกับบริษัท และแบรนด์ต่างๆ ในช่วงเวลานี้  ผู้บริโภคมองว่า   บริษัทควรจะจะช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนค่านิยมที่ดี เช่น เศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในสังคมและสิ่งแวดล้อม  และการสนับสนุนโครงการในพระราชดำริฯ ต่างๆ

ในส่วนของการโฆษณา  ผู้บริโภค 58%  คิดว่าโฆษณาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (หรือ CSR)  และโฆษณาภาพลักษณ์องค์กร (หรือCorporate Ad) ควรมีมากขึ้น ในขณะที่ 42% บอกว่าให้มีการโฆษณาได้ตามปกติ

ดร. อาภาภัทร กล่าวเสริมว่า “ในขณะที่บริษัทต่างๆ สามารถออกโฆษณาได้ตามปกติ และผู้บริโภคก็เริ่มใช้ชีวิตเหมือนเดิม แบรนด์ที่มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค  โดยรวมแล้วผู้บริโภคมีความคาดหวังมากขึ้นให้แบรนด์รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสังคม ผู้บริโภคต้องการเห็นบริษัทต่างๆ คืนสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นผลมาจากแบรนด์นั้นๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากแค่ไหน”

ในขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อยู่ในภาวะที่บอบบาง คนไทยมองไปในอนาคตด้วยความหวังและทัศนคติเชิงบวก  ซึ่งน่าจะทำให้เกิดพลังความกระตือรือล้นมากขึ้นเพื่อการก้าวเข้าสู่ปี 2560

th-infographic-thailand-consumer-sentiment-final

Kantar TNS   เป็นหนึ่งในบริษัทวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสาขามากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ให้บริการข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้เพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และสร้างความเติบโตให้กับบริษัทต่างๆ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสรรนวตกรรมใหม่ๆ การสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์   รวมทั้งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจของผู้บริโภค  Kantar TNS เป็นส่วนหนึ่งของ Kantar ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ข้อมูล และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Marketbuzzzใช้ฐานข้อมูลของ Buzzeebees ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 22 ล้านคน เป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้   บริษัทมีความชำนาญในการทำวิจัยผ่านมือถือ โดยให้ข้อมูล ที่รวดเร็ว และเที่ยงตรงในทุกที่ทุกเวลา   นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบ แบบสอบถาม ตามโจทย์ของลูกค้า ให้บริการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การพัฒนาแบรนด์ การวัดผลของการสื่อสาร ความพึงพอใจของผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภค

Comments

comments