ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัวพร้อมเพย์สนับสนุนระบบการชำระเงิน Any ID

PromptPay
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือที่หลายคนรู้จักกันดีในนามแบงค์ชาติ เปิดตัวบริการและรับโอนเงินแบบใหม่ ชื่อ พร้อมเพย์ หรือ PromptPay เป็นบริการที่ภาคธนาคารร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนโครงการระบบการชำระเงิน Any ID นั่นเอง

โดยพร้อมเพย์จะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงินได้เลย เพิ่มความสะดวกสบายมากๆ โดยในช่วงแรกจะเปิดให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลทั่วไปก่อน และจะตามมาด้วยนิติบุคคลในอนาคต รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนรับเงินคืนภาษีจากภาครัฐด้วยเริ่มต้นง่ายๆ คือ ทำการลงทะเบียนเพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคาร กับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเลขบัตรประชาชน และแจ้งลงทะเบียนกับธนาคารผ่านช่องทางที่ธนาคารแต่ละแห่งเตรียมไว้ให้บริการ เช่น ATM, Internet Banking, Mobile Banking หรือที่สาขาธนาคาร

การโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
ส่วนวงเงินเกินได้แก่

  • 5,000 – 30,000 บาท/รายการ ไม่เกินรายการละ 2 บาท
  • 30,000 – 100,000 บาท/รายการ ไม่เกินรายการละ 5 บาท
  • 100,000 – วงเงินสูงสุด ไม่เกินรายการละ 10 บาท

บริการพร้อมเพย์จะเข้ามาช่วยลดการใช้เงินสด เพิ่มความรวดเร็ว และตรวจสอบย้อนหลังได้ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้คนหันมาใช้ e-payment มากขึ้นอีกด้วย เปิดให้พร้อมใช้ 15 กรกฎาคม 2559 แต่ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

Comments

comments